Welkom

De Stichting vrienden van MSVN Fryslân heet u van harte welkom op deze website.
We werven gelden middels sponsoring, donaties, acties etc. welke zullen worden aangewend voor de MS Vereniging Nederland regio Fryslân en wel voor die activiteiten waarvoor de MS Vereniging Nederland geen of onvoldoende financiële middelen beschikbaar stelt.

Wat kunt u doen?

Wij roepen u van harte op om te doneren. Op die manier kunnen we de activiteiten van de werkgroep MSVN Fryslân blijven ondersteunen.

Zelf een actie organiseren

Wilt u uw actie koppelen aan de Stichting Vrienden van MSVN Fryslân? Laat het ons weten en we plaatsen uw actie op deze website.

Ook over 2019 mocht de Stichting Vrienden van MSVN regio Fryslân weer een bedrag aan giften en donaties ontvangen. Alle gulle gevers worden van harte bedankt voor hun bijdrage.