Welkom

De Stichting Vrienden van MSVN regio Fryslân zal worden opgeheven overeenkomstig het bepaalde in de Statuten.

Het jaarverslag van 2020 kunt u hier downloaden.

Voor algemene informatie met betrekking tot het werk van de regionale werkgroep en voor het doen van een donatie verwijzen wij u naar de website van de MS Vereniging Nederland https://msvereniging.nl/regios/friesland/

Mocht u nog vragen hebben over het opheffen van de stichting dan kunt u een emailbericht sturen naar stichting@vriendenvanmsvnfryslan.nl

Deze website vervalt aan het eind van 2021.