Welkom

De Stichting Vrienden van MSVN regio Fryslân zal worden opgeheven overeenkomstig het bepaalde in de Statuten.

Voor algemene informatie met betrekking tot het werk van de regionale werkgroep en voor het doen van een donatie verwijzen wij u naar de website van de MS Vereniging Nederland https://msvereniging.nl/regios/friesland/

Mocht u nog vragen hebben over het opheffen van de stichting dan kunt u een emailbericht sturen naar stichting@vriendenvanmsvnfryslan.nl

Deze website vervalt aan het eind van 2021.