Donatie

Hier vindt u informatie over doneren aan de Stichting Vrienden van MSVN regio Fryslân.

Alle gelden komen ten goede aan de werkgroep MSVN Fryslân. We zijn blij met elke donatie, hoe groot of klein ook.

U kunt uw donatie overmaken op:
NL05 RABO 0134 2677 53 t.n.v. Stichting vrienden van MSVN Fryslan.