Stichting

Naam van de stichting

Stichting Vrienden van MSVN regio Fryslân

Doelstelling

De Stichting Vrienden van MSVN regio Fryslân is opgericht in 2015 en is werkzaam in Friesland. Zij streeft het volgende doel na:

Het werven van gelden middels sponsoring, donaties, acties en andere legale middelen, welke gelden zullen worden aangewend voor de MS Vereniging Nederland regio Friesland en wel voor die activiteiten waarvoor de MS Vereniging Nederland geen- of onvoldoende financiële middelen beschikbaar stelt.

Het bestuur

Het onbezoldigd bestuur van de Stichting Vrienden van MSVN regio Fryslân bestaat uit drie personen:

  • Mevrouw A.I. Brandsma-Bos – voorzitter
  • De heer R.J. Pool – penningmeester
  • Mevrouw M.J. Buurman – secretaris

ANBI Status

Stichting Vrienden van MSVN regio Fryslân is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). RSIN 855881707.
logo Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Meer informatie

Download en bekijk hier de volgende informatie: